Professor

Associate professor

Assistant professor

Visiting Lecturer


Kotaro Hirasawa


Takayuki Furuzuki (Jinglu Hu)


Shingo Mabu

Kaoru Shimada

DC 3rd year
Takafumi Sasakawa

Robert Ouellette

Xin Shi

Shigeo Mori

Shinji Eto

Dongkyu Sohn

Tokiyo Yamaguchi


DC 2st year
Jin Zhou

Md. Tofazzal Hossain

DC 1st year
Boyang Li

Guangfei Yang

MC 2nd year
Jing Ji

Eloy Gonzales

Karla Taboada


Lu Yu

Yang Chen

Yan Chen

Muneaki SHIMADA

Makoto WATANABE

Zhiguo BAO

Taejin YOON

MC 1st year